Đặt hẹn khám sức khỏe tổng quát trực tuyến

Để thuận tiện nhất cho việc thăm khám,  giảm bớt thời gian chờ đợi và chủ động với các công việc của mình, quý vị có thể sử dụng chức năng đặt lịch khám sức khỏe tổng quát trực tuyến được cung cấp dưới đây. Xin vui lòng lựa chọn trước ngày giờ và thời […]

Đặt lịch hẹn khám sức khỏe xin thị thực

Chào mừng quý vị đến với dịch vụ khám sức khỏe xin thị thực của Family Medical Practice Hanoi. Để xin thị thực (visa) vào những quốc gia quý vị muốn đến học, tham quan hoặc sinh sống, quý vị phải có đủ sức khỏe theo yêu cầu cụ thể của từng quốc gia. Khám […]

Đặt lịch hẹn khám sức khỏe xin giấy phép lao động

Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện làm việc là một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, để xin giấy phép lao động tại Hà Nội theo quy định của cơ quan nhà nước chỉ có […]