Khám sức khỏe phục vụ đăng ký Giấy phép lao động

KHÁM SỨC KHỎE PHỤC VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (GPLĐ) CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện làm việc là một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, […]

Hướng dẫn khám sức khỏe xin GPLĐ

Hướng dẫn quy trình khám sức khỏe xin GPLĐ cho người nước ngoài. Xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ các lưu ý trước khi tới Family Medical Practice Hanoi thực hiện khám sức khỏe để tiết kiệm thời gian và đảm bảo đạt được kết quả chính xác nhất. Lưu ý chung: Để […]