Tổng quan dịch vụ Khám Sức Khỏe Xin Thị Thực (Visa)

Để xin hộ chiếu (visa) vào những quốc gia bạn muốn đến học tập, tham quan hoặc sinh sống, bạn phải có đủ sức khỏe theo yêu cầu cụ thể của từng quốc gia. Khám Sức Khoẻ để xin hộ chiếu học tập, di cư và du lịch là một trong những hoạt động chính […]

Khám sức khỏe xin thị thực Vương Quốc Bỉ

Khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc khi nộp hồ sơ xin thị thực vào Vương Quốc Bỉ. Mục đích chính của việc khám sức khỏe này để đảm bảo đương đơn đủ điều kiện sức khỏe nhập cư vào Bỉ, rằng quý vị không mang mầm bệnh lây nhiễm gây nguy hiểm cho […]

Khám sức khỏe xin thị thức CHLB Đức

Đại Sứ Quán CHLB Đức sẽ chỉ định việc khám sức khỏe đối với từng trường hợp cụ thể (phần lớn là người cao tuổi). Family Medical Practice Hanoi hoàn toàn không giữ vai trò đánh giá các hồ sơ xin thị thực Đức. Việc đánh giá hồ sơ và chỉ định khám sức khỏe […]

Khám sức khỏe xin thị thực Israel

Đại sứ quán Israel sẽ chỉ định việc khám sức khỏe xin thị thực đối với từng trường hợp cụ thể (phần lớn là du học sinh/thực tập sinh). Để xác định trường hợp cụ thể của quý vị hoặc tham khảo thông tin và các mẫu đơn, vui lòng truy cập vào website của […]

Khám sức khỏe xin thị thực – các quốc gia khác

Tất cả khách khám sức khỏe xin visa đều phải được đặt hẹn khám trước. Sau khi có chỉ định từ Đại Sứ Quán, để đặt hẹn quý vị gọi điện trực tiếp tới (024) 38430748 số máy lẻ 134, 135 – Email: hanoi.visa@vietnammedicalpractice.com Thời gian đặt hẹn từ 7:00-10:00 sáng, buổi chiều chỉ dành […]