Các xét nghiệm và ý nghĩa

Cùng với thăm khám thường quy, các bác sĩ FMP Hà Nội sẽ chỉ định các xét nghiệm bổ sung để chẩn đoán hoặc đánh giá. Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189 của FMP Hà Nội có thể thực hiện hơn 700 xét nghiệm khác nhau. Dưới đây là danh mục một số xét […]

Lưu ý quan trọng

Để thuận tiện và tối ưu thời gian cho quý khách, quy trình khám sức khỏe sẽ được tiến hành theo các bước như sau: Lấy mẫu cho xét nghiệm huyết học, mẫu nước tiểu, mẫu phân, v.v Khám thể lực Đo thị lực Đo thính lực Khám lâm sàng tổng quát Đo điện tâm […]