Dành cho khách hàng cá nhân

Tầm soát sức khỏe thường niên: làm sớm, lợi nhiều. Khám tầm soát sức khoẻ tổng quát định kỳ là một việc làm khoa học và có trách nhiệm đối với sức khoẻ và tính mạng của mỗi người. Việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý […]

Dịch vụ dành cho doanh nghiệp

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hiệu suất công việc của các bạn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sức khỏe của nhân viên. Để có hiệu suất bền vững, mỗi tổ chức, doanh nghiệp cần phải chăm sóc sức khỏe nhân viên của mình một cách thích hợp. Chăm lo sức khỏe cho […]