Remote-site-clinic

Nhằm giúp thúc đẩy nhu cầu chuẩn bị tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc tế cho các công ty / doanh nghiệp, Family Medical Practice Hanoi đưa ra giải pháp tối ưu đáp ứng nhu cầu y tế của người lao động ở các vùng xa và nông thôn của Việt Nam, bằng cách tư vấn thiết lập các trung tâm y tế vệ tinh ngay tại công ty, nhà máy.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế tại chỗ của Phòng Khám Family Medical Practice Hanoi bao gồm thiết lập phòng / trạm y tế, quản lý, xây dựng đội ngũ nhân viên, nguồn cung cấp, trang thiết bị và dược phẩm.

Để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Y Tế tại công ty, nhà máy của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ bộ phận marketing. Tel:   +84 24 3843 0748 số máy lẻ 430, 429

Hoặc Quý vị vui lòng hoàn thiện mẫu đơn dưới đây. Bộ phận Marketing của chúng tôi sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất có thể.